De op deze website getoonde informatie is door Anjuna massage met grootte zorgvuldigheid samengesteld. Echter kan voor de juistheid en volledigheid van informatie niet worden ingestaan. Anjuna massage verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Anjuna massage  worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Er kan ook door onjuistheid op de website geen rechten worden verbonden aan gebruikers van de website.

Covid-19
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.